Splošni pogoji poslovanja spletne strani

Splošni pogoji poslovanja spletne strani

 

Kaj urejajo pogoji poslovanja?

Splošni pogoji poslovanja spletne strani www.dso-ljutomer.si (v nadaljevanju Pogoji poslovanja), objavljeni na spletni strani www.dso-ljutomer.si javnega zavoda Dom starejših občanov Ljutomer, Cesta I. slovenskega tabora 5, 9240 Ljutomer (v nadaljevanju DSO Ljutomer), so osnovni dokument, ki ureja razmerja med naključnimi obiskovalci in uporabniki spletne strani www.dso-ljutomer.si in DSO Ljutomer, ki je lastnik in skrbnik spletne strani www.dso-ljutomer.si.

Pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju ZVPot-UPB2), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-1-UPB1) in ostalo zakonodajo za področje delovanja DSO Ljutomer. Sestavni dokumenti Pogojev poslovanja so Izjava o varstvu osebnih podatkov, Izjava o zagotavljanju primernosti vsebine in Pravno obvestilo o avtorskih pravicah, čeprav so oblikovani kot samostojen dokument.

Za koga in kdaj veljajo Pogoji poslovanja?

Pogoji poslovanja veljajo tako za naključne obiskovalce kot uporabnike spletne strani www.dso-ljutomer.si in DSO Ljutomer. Naključni obiskovalec je vsaka oseba, ki vstopi na spletno stran www.dso-ljutomer.si. Naključni obiskovalec postane uporabnik spletne strani www.dso-ljutomer.si (v nadaljevanju Uporabnik) v trenutku, ko začne uporabljati spletno stran www.dso-ljutomer.si za svoje namene in potrebe preko možnosti, ki jih spletna stran ponuja. Uporabnik je z vidika DSO Ljutomer samo in izključno tista fizična oseba, ki uporablja spletno stran zase, v svojem imenu in za svoj račun, ali za pravne ali fizične osebe, katerim je zakoniti zastopnik, v njihovem imenu in za njihov račun ali v njihovem imenu in za svoj račun. Kot Uporabnik ne more nastopati oseba, ki ravna v imenu in za račun tretje osebe.

Pogoji poslovanja veljajo pri vseh pravnih odnosih med Uporabnikom in DSO Ljutomer. Z uporabo spletne strani www.dso-ljutomer.si Uporabnik soglaša, da je seznanjen in se strinja z vsemi določiliteh Pogojev poslovanja v celoti. V kolikor se s temi Pogoji poslovanja ne strinja, ni možna uporaba spletne strani www.dso-ljutomer.si oziroma DSO Ljutomer Uporabniku uporabo odsvetuje. Z uporabo spletne strani www.dso-ljutomer.si. Uporabnik samodejno sprejme te Pogoje poslovanja.

 Kako je s spremembo Pogojev poslovanja?

Navedeni Pogoji poslovanja so veljavni ob vsakem obisku na spletni strani www.dso-ljutomer.si. Navedeni Pogoji poslovanja se lahko kadarkoli dopolnijo z novimi določili, zato se Uporabniku predlaga, da jih prebere ob vsaki uporabi spletne strani www.dso-ljutomer.si, predvsem pa takrat, kadar posreduje kontaktne podatke ali uporabi spletno stran www.dso-ljutomer.si za objavo materialov, ki so lastnina Uporabnika. Vsaka verzija Pogojev poslovanja je posebej datirana. DSO Ljutomer si pridržuje pravico, da te Pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Kakšen je namen spletnega mesta www.dso-ljutomer.si?

Spletno mesto www.dso-ljutomer.si je vzpostavljeno z namenom:

 1. predstavitve izvajanja institucionalnega varstva (domsko varstvo, dnevno varstvo, pomoč družini na domu, oskrbovana stanovanja), ki ga izvaja DSO Ljutomer na osnovi podeljene koncesije s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije z dne 2001

 2. obveščanja o vseh aktualnih dogajanjih, dogodkih in novicah, povezanih z izvajanjem institucionalnega varstva

 3. podajanja obveznih informacij kot so informacije javnega značaja

 4. trženja ostalih storitev DSO Ljutomer

 5. obveščanja o vseh dogodkih, ki se bodo, se ali so se dogajali v okviru izvajanja dejavnosti ter objavljanja slikovnega in drugega materiala, povezanega z izvedbo teh dogodkov s strani DSO Ljutomer

 6. objavljanja materialov Uporabnikov, ki so povezani z izvedbo dogodkov DSO Ljutomer ali drugimi interesnimi področji DSO Ljutomer in Uporabnika, ki predstavljajo sinergijo delovanja obeh strani (preko administratorja spletne strani www.dso-ljutomer.si)

DSO Ljutomer uporablja za marketinške namene pridobljen material (slikovni in drugi) izključno na spletni strani www.dso-ljutomer.si ali na strani DSO Ljutomer na družbenem omrežju Facebook.

Kako lahko Uporabnik uporablja spletno mesto www.dso-ljutomer.si?

Uporabnik lahko uporablja spletno stran www.dso-ljutomer.si za posredovanje ali pridobivanje informacij v zvezi z dejavnostjo DSO Ljutomer, ki so objavljene na spletni strani www.dso-ljutomer.si ali s prostovoljnim objavljanjem različnih gradiv ali materiala (slike, besedila, itd.), ki so lastnina Uporabnika, na spletni strani www.dso-ljutomer.si, če obstaja za to pravna podlaga. Objava je možna izključno preko administratorja spletne strani www.dso-ljutomer.si po predhodnem posredovanju gradiva DSO Ljutomer. Uporabnik lahko pridobiva informacije o dejavnosti in izvajanju dejavnosti DSO Ljutomer preko telefona ali elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Podrobno je naveden kontakt v okviru vsebine spletne strani.

Pravica DSO Ljutomer do zavrnitve objave materiala

DSO Ljutomer ima pravico zavrniti objavo materiala (slikovnega indrugega materiala) na spletni strani www.dso-ljutomer.si brez vsake obveze pojasnila, zakaj je zavrnil objavo materiala. DSO Ljutomer mora načelno potrditi objavo vsega materiala, ki se objavi na spletni strani www.dso-ljutomer.si.

Izvzem odgovornosti DSO Ljutomer

 1. DSO Ljutomer ne daje nobenih zagotovil, da bo uporaba spletne strani www.dso-ljutomer.si, vključno z vsem pisnim in slikovnim ter ostalim materialom ter storitvami, zadovoljila potrebe, pričakovanja, želje in interese naključnega obiskovalca ali Uporabnika.

 2. DSO Ljutomer ne zagotavlja in ne prevzema nobene odgovornosti za nadaljnjo distribucijo slikovnega ali drugega materiala, objavljenega na spletni strani www.dso-ljutomer.si, s strani tretje osebe, naj gre za material DSO Ljutomer samega ali Uporabnika. DSO Ljutomer v okviru teh Pogojev poslovanja zagotavlja, da sam v nobenem primeru ne bo posredoval ali distribuiral materiala Uporabnika, ki je bil objavljen na spletni strani www.dso-ljutomer.si,če se ne bosta z Uporabnikom drugače dogovorila.

 3. Uporaba spletne strani www.dso-ljutomer.si je v celoti in izključno odgovornost vsakega naključnega obiskovalca in Uporabnika. DSO Ljutomer ne prevzema nobene odgovornosti za nastalo neposredno ali posredno škodo pri uporabi spletne strani www.dso-ljutomer.si, kot tudi ne za nastale stroške, ki bi nastali pri katerikoli obliki uporabe spletne strani www.dso-ljutomer.si.

 4. DSO Ljutomer ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, povezano z dostopom nepooblaščenih oseb do podatkov in prenosov ali izjave tretjih oseb v zvezi z uporabo spletne strani www.dso-ljutomer.si. Za prenos kakršnihkoli podatkov na in iz spletne strani www.dso-ljutomer.si in/ali morebitno izgubo podatkov ne prevzema DSO Ljutomer nobenene posredne ali posredne odgovornosti.

 5. DSO Ljutomer ne prevzema odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih informacij, ki so izključno informativnega značaja, ali za kakršnokoli škodo, neposredno ali posredno, ki bi bila povzročena zaradi uporabe objavljenih informacij, ki so izključno informativnega značaja. Z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta skuša DSO Ljutomer zagotavljati točnost in ažurnost informacij, ki so izključno informativnega značaja, vendar ne jamči in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. DSO Ljutomer si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin spletnih strani brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takšnih sprememb.

 6. Spletne strani, ki so direktno ali indirektno povezane s spletno stranjo www.dso-ljutomer.si, niso pod nadzorom DSO Ljutomer. DSO Ljutomer ne nosi odgovornosti za informacije, ki se nahajajo na povezanih spletnih straneh. Povezave do spletnih strani tretjih oseb so navedene samo iz praktičnih razlogov in DSO Ljutomer ne odgovarja za verodostojnost in zanesljivost informacij na teh straneh.

Kakoje z objavo cen v okviru spletne strani?

Javni zavod lahko spremeni cene, objavljene na spletni strani www.dso-ljutomer.si brez dodatnih predhodnih opozoril ali obvestil naključnih obiskovalcev in Uporabnikov. Spremembe cen, objavljene na spletni strani www.dso-ljutomer.si ne zahtevajo nobenega pojasnila s strani DSO Ljutomer.

Katera verzija pogojev poslovanja je trenutno objavljena?

Na spletni strani www.dso-ljutomer.si je trenutno objavljena Verzija 1.0. (sprejeta 16. 6. 2020).

Ljutomer, dne 17. 6. 2020