Socialno delo

 

V socialni službi je zaposlena socialna delavka, ki daje vse informacije v zvezi s sprejemom v dom in urejanjem potrebne dokumentacije. Pomaga novim stanovalcem in njihovim svojcem pri prilagajanju na domsko življenje, vodi osebno kartoteko in ostalo dokumentacijo stanovalcev ter sklepa dogovore o izvajanju storitev.
Stanovalci in svojci se lahko ob stiskah in težavah s prošnjami, željami in pritožbami obračajo na socialno delavko, ki jim bo pomagala ali pa bo prošnje, predloge in pritožbe posredovala drugim pristojnim službam v domu.
Socialna delavka sodeluje z ostalimi službami v domu in se povezuje z drugimi institucijami pri uveljavljanju posameznih pravic stanovalcev. Poleg individualnega dela s stanovalci, vodi tudi skupinske oblike pomoči.
V primeru izselitve iz doma ali smrti stanovalca pomaga pri urejanju postopkov, ki so s tem povezani.