Zdravstvena nega in oskrba

 

V okviru zdravstveno negovalne službe zagotavljamo stanovalcem doma zdravstvenemu stanju ustrezno osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno nego.
Vodja službe zdravstvene nege in oskrbe ob sprejemu v dom seznani stanovalca, svojce ali zakonitega zastopnika z organizacijo službe in z možnostmi, ki jih glede na razporeditev stanovalcev v kategorije oskrbe, lahko nudijo delavci zdravstvene nege in oskrbe. Merila za razvrščanje v kategorije oskrbe prejme stanovalec ob prihodu v dom skupaj s hišnim redom.
Zdravstveno nego in oskrbo v domu izvajajo diplomirane in srednje medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege, bolničarji in bolniške strežnice.
Za zdravljenje stanovalcev v domu skrbi zdravnik Zdravstvenega doma Ljutomer, ki dela v prostorih ambulante doma trikrat tedensko.
Za nujno zdravniško pomoč izven časa dela domskega zdravnika skrbi dežurna zdravniška služba v zdravstvenem domu Ljutomer.
V domu stanovalcem nudimo tudi specialistične storitve s področja psihiatrije. Zdravnica nevropsihiatrinja ima ordinacijo v ambulanti doma enkrat tedensko.