Vzdrževanje

 

Pralnica je zadolžena za pranje in vzdrževanje domskega in osebnega perila stanovalcev, primernega za strojno pranje. V pralnici se izvajajo tudi manjša popravila oblačil.
Samostojni stanovalci zbirajo umazano perilo v posebej za to namenjeni vreči. Perilo odnašajo v pralnico delavke doma.
Oprano in zlikano perilo stanovalci sami dvignejo v pralnici ali se jim dostavi v sobo.
Za zbiranje, transport in dostavo osebnega perila stanovalcev, ki niso samostojni je zadolženo negovalno osebje.