Ostala ponudba

 

 • domska kavarna
 • malice
 • kosila
 • pecivo
 • torte
 • druge storitve v skladu z dogovorom in po ceniku doma

Informacije in naročila na telefonski številki: 02 585 12 09

...

 

V sosednji zgradbi Doma starejših občanov Ljutomer je sedem oskrbovanih stanovanj, v katerih dom izvaja storitve osnovne in socialne oskrbe na osnovi sklenjenega dogovora z uporabnikom. Lastnik stanovanj je Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih daje v najem.
Institucionalno varstvo v oskrbovanih stanovanjih zagotavlja poleg osnovne in socialne oskrbe tudi možnost uporabe celodnevne, nujne pomoči preko klicnih naprav za pomoč na daljavo. Obseg in vrsta oskrbe se prilagodi potrebam in željam posameznega upravičenca.
Storitev se začne na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika.

Za najem oskrbovanih stanovanj se upravičenci lahko obrnejo na:
Društvo upokojencev Ljutomer:
Informacije: tel.: 02 581 17 54

Dom starejših občanov Ljutomer:
Informacije: Nataša Šumak, socialna delavka, tel.: 02 585 11 08

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja:
Informacije: Branko Škofljanc, tel: 01/ 300 88 33, info@ns-piz.si
https://www.ns-piz.si/si/oskrbovana-najemna-stanovanja/ljutomer/

...

 

Dnevno bivanje je institucionalna oblika varstva, pri katerem starejši del dneva preživijo v DSO Ljutomer, preostali del dneva pa v domačem okolju, kjer jim oskrbo in varstvo nudijo svojci. Takšna oblika varstva zagotavlja starejšim ljudem čim daljše bivanje v domačem okolju in daljše obdobje prilagajanja na celodnevno institucionalno varstvo.

V dnevnem bivanju našim uporabnikom nudimo osnovno oskrbo, ki zajema:

 • prehrano
 • bivanje in počitek
 • skrb za osebno higieno

Posamezne storitve se izvajajo glede na potrebe posameznika.
Ob tem uporabniku nudimo ustrezno:

 • socialno oskrbo
 • zdravstveno nego
 • varstvo glede na potrebe in zdravstveno stanje

Poleg tega uporabnikom dnevnega bivanja nudimo možnost vključevanja v vse dnevne aktivnosti, ogled kulturnih prireditev, aktivnosti v okviru fizioterapije in delovne terapije, sodelovanje v skupinah za samopomoč, frizerske storitve itd.

Dnevno bivanje poteka od 7.00 do 16.00 ure, oziroma je lahko časovno prilagojeno potrebam posameznika.

V domu nudimo tudi dnevno bivanje osebam z demenco.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na socialno delavko Natašo Šumak, telefon 02 585 11 08.

...

 

Vsebina je v pripravi ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...
Copyright © 2024 DSO Ljutomer. Vse pravice pridržane. Izvedba Kreativna PiKA d.o.o..