Svet zavoda

Svet zavoda

Člani sveta zavoda:

Branko Smodiš - predsednik

Marko Šterman - podpredsednik

Darja Kosič Auer

Anka Fingušt

Stanka Perčič

Lah Andrej

Maček Terezija