Naše poslanstvo, vizija in vrednote

Naše poslanstvo, vizija in vrednote

vizija

NAŠI TEMELJNI CILJI

  • zagotavljati kakovostne storitve v skladu z namenom ustanovitve doma,
  • izpolnjevati pričakovanja uporabnikov,
  • uvajati nove pristope v oskrbi starejših,
  • sodelovati z okoljem in biti zaupanja vreden partner na področju varstva starejših,
  • skrbeti za zadovoljstvo in kompetentnost zaposlenih, razvoj organizacijskega znanja in kulture,
  • razvijati in izboljševati sistem vodenja kakovosti,
  • razvijati infrastrukturo in delovno okolje zavoda,
  • poslovati po ekonomskih načelih in trajno uspešno.

NAŠE VODILO

S stanovalci ravnamo enako, kot bi ravnali s svojimi najbližjimi, našimi starši, babicami in dedki.


POLITIKA KAKOVOSTI DSO LJUTOMER

V našem DSO želimo, da so naši uporabniki deležni najboljših možnih storitev in se z zaupanjem obračajo na nas. To dosegamo z obvladovanimi procesi, z udejanjanjem naših vrednot in s stalnimi prizadevanji, da izboljšamo kakovost svojega dela.

V naših delovnih procesih želimo obvladovati vse dejavnike, ki kakorkoli vplivajo na kakovost in varnost izvajanja naših storitev. Pri tem sistematično zbiramo pripombe stanovalcev, svojcev in naših zaposlenih, spremljamo zastoje in iščemo priložnosti za izboljšave. Zaposlenim omogočamo strokoven in osebnostni razvoj ter se medsebojno spodbujamo, da smo pri svojem delu učinkoviti, inovativni ter osredotočeni na čim boljše počutje naših stanovalcev. Naš cilj je, da vse te aktivnosti povežemo v učinkovit sistem vodenja kakovosti, ki bo zagotavljal izpolnjevanje in tudi preseganje pričakovanj vseh naših deležnikov.

Ta politika kakovosti in opredeljene vrednote zavezujejo vse zaposlene, da jih s svojim osebnim zgledom dnevno udejanjamo.

Direktor: mag. Tomislav Nemec