Fizioterapija

fizioterapija ljubljana global sports clinic 2

V okviru fizioterapije skrbimo za ohranjanje, obnavljanje in izboljšanje telesnega zdravja stanovalcev, s poudarkom na rehabilitaciji po bolezni in poškodbah. Fizioterapijo predpiše izbrani zdravnik stanovalca ali zdravnik specialist fiziater.
Fizioterapija se izvaja individualno in v skupinah v za to namenjenem prostoru. Za stanovalce, ki se zaradi zdravstvenega stanja ne morejo udeleževati fizioterapije v tem prostoru se fizioterapija izvaja individualno po sobah.