CENIK STORITEV DSO LJUTOMER

 

V domski blagajni se urejajo plačila storitev, ki jih dom nudi stanovalcem. Storitve, ki jih stanovalcem nudi dom so opredeljene v Dogovoru o vrsti, obsegu in trajanju storitev, ki ga stanovalec ali plačnik sklene z domom.
Opravljene storitve se plačujejo za pretekli mesec na podlagi računa iz katerega je razvidno katere storitve in v kakšni višini so zaračunane.
Rok plačila je petnjast dni po izstavitvi računa. Račun se lahko plača s plačilnim nalogom, preko direktne bremenitve (SEPA) ali na blagajni doma.
Stanovalcu, ki prejema pokojnino na osebni račun na banki in mu stroške storitve v celoti ali delno krije občina, se izplača dodatek za kritje drobnih osebnih potreb (žepnina) v skladu z zakonskimi predpisi.
Izplačilo žepnin se izvede do 8. v mesecu.

 Cenik storitev - marec 2024