Dnevno bivanje

Dnevno bivanje

 

Dnevno bivanje je institucionalna oblika varstva, pri katerem starejši del dneva preživijo v DSO Ljutomer, preostali del dneva pa v domačem okolju, kjer jim oskrbo in varstvo nudijo svojci. Takšna oblika varstva zagotavlja starejšim ljudem čim daljše bivanje v domačem okolju in daljše obdobje prilagajanja na celodnevno institucionalno varstvo.

V dnevnem bivanju našim uporabnikom nudimo osnovno oskrbo, ki zajema:

  • prehrano
  • bivanje in počitek
  • skrb za osebno higieno

Posamezne storitve se izvajajo glede na potrebe posameznika.
Ob tem uporabniku nudimo ustrezno:

  • socialno oskrbo
  • zdravstveno nego
  • varstvo glede na potrebe in zdravstveno stanje

Poleg tega uporabnikom dnevnega bivanja nudimo možnost vključevanja v vse dnevne aktivnosti, ogled kulturnih prireditev, aktivnosti v okviru fizioterapije in delovne terapije, sodelovanje v skupinah za samopomoč, frizerske storitve itd.

Dnevno bivanje poteka od 7.00 do 16.00 ure, oziroma je lahko časovno prilagojeno potrebam posameznika.

V domu nudimo tudi dnevno bivanje osebam z demenco.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na socialno delavko Natašo Šumak, telefon 02 585 11 08.