Delovna terapija

 

Primarna naloga delovne terapije je, da vsakemu stanovalcu, ki ne zmore več opravljati vseh osnovnih dnevnih aktivnosti in izkaže željo po samostojnosti omogoči, da z uporabo ortopedskih pripomočkov, prilagoditvami in prilagojenimi terapevtskimi pripomočki ostanejo čim dlje samostojni in aktivni.
Delovna terapija v sodelovanju z drugimi službami v domu zagotavlja, nudi in omogoča stanovalcem aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa. V ta namen organiziramo najrazličnejše družabne in kulturne prireditve ter aktivnosti, ki se jih stanovalci udeležujejo glede na svoje želje, potrebe ali predhodne izkušnje.