Bivalna enota

Bivalna enota Stročja vas

 

Bivalna enota, namenjena dementnim stanovalcem, stoji na podeželju, kjer je stanovalcem omogočeno umirjeno življenje, čim bolj povezano z naravo. V bivalni enoti (BE) biva 24 stanovalcev, v dveh skupinah po 12, ki bivajo v enoposteljnih in dvoposteljnih sobah, ki si jih bodo uredili po lastnih željah.
Imajo lasten vrt in sadovnjak, kjer lahko pridelujejo svojo zelenjavo in sadje. Namestitev stanovalcem daje občutek svobode, brez utesnjenosti in kakršnihkoli omejitev. Omogočeno jim je tudi vključevanje v razne aktivnosti, pri katerih uporabljajo svoje umske in fizične sposobnosti. Življenje stanovalcem v BE želimo čim bolj približati domačemu, družinskemu okolju.

Kontakt:
Bivalna enota Stročja vas
Stročja vas 28a
9240 Ljutomer

Telefon:
05 930 81 02